Ogłoszenie

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją Projektu w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.1: Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A: Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP (mikroprzedsiębiorstwa) zwracam się o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup sprzętu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pobierz plik