Zakładanie spółek i organizacji

 

 

W ramach usługi zakładania spółki lub innej organizacji uzyskujesz możliwość skorzystania z kompleksowego doradztwa na każdym etapie powoływania organizacji do życia.
Usługa obejmuje dobranie odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności dostosowanej do zidentyfikowanej potrzeby zlecającego, sporządzenie umowy lub statutu, a następnie zrealizowanie etapu rejestracji podmiotu, czyli - w zależności od tworzonej organizacji - w szczególności wpis do KRS, zgłoszenie do ZUS, nadanie numeru NIP, REGON itd.

 

Usługa dotyczy m.in. następujących podmiotów gospodarczych:


- spółki jawne (sp.j.),
- spółki komandytowe (sp.k.),
- spółki partnerskie (sp.p.),
- spółki komandytowo-akcyjne (S.K.A.),
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.),
- spółki komandytowe z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzianością jako komplementariusza (sp. z o.o. sp.k.)
- spółki komandytowo-akcyjne z udziałem spółki z ograniczoną odpowiedzianością jako komplementariusza (sp. z o.o. S.K.A.),
- spółki akcyjne (S.A.),
- spółki cywilne (s.c.),
- stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe,
- fundacje,
- związki zawodowe,
- spółdzielnie (w tym spółdzielnie socjalne),
- organizacje pożytku publicznego,
- izby gospodarcze.