Digitalizacja

 

 

W ramach usługi digitalizacji i drukowania uzyskujesz dostęp do infrastryktury IT Nexus Digital, która umożliwia oferowanie następujących usług:

-    skanowanie dokumentów w formatach max. A3, z podajnika automatycznego oraz podawane ręcznie, b/w lub kolor,
-    wydruk dokumentów w formatach max. A3, b/w lub kolor,
-    digitalizacja pakietów dokumentów oraz przechowanie w pamięci masowej, zgrywanie na płytę CD, pendrive itp.

Dzięki wykorzystaniu profesjonalnego, wydajnego skanera możemy w krótkim czasie zdigitalizować zbiory tradycyjnej dokumentacji, czyli utworzyć cyfrowe kopie. Część dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością jest objęta obowiązkiem archiwizacji, w związku z czym zabezpieczenie dokumentów w postaci utworzenia cyfrowej kopii bezpieczeństwa stanowi dodatkową gwarancję wywiązania się z obowiązków wymaganych prawem. Cyfryzacja zbioru ułatwia ponadto przeszukiwanie archiwum - zamiast wertować tradycyjne papierowe kartoteki proces wyszukiwania zawęża się do przestrzeni dyskowej. Natomiast dla przedsiębiorcy, który pracuje na dokumentach, digitalizacja dokumentacji oznacza większą mobilność i elastyczność czasu pracy, ponieważ pozwala na sięgnięcie do cyfrowych kopii dokumentów źródłowych w każdym miejscu i o każdej porze. Co więcej, archiwum cyfrowe mieści się na dysku twardym komputera, podczas gdy archiwum tradycyjne zajmuje powierzchnię biurową, wymaga zapewnienia dodatkowej przestrzeni ładunkowej i odpowiednich warunków przechowywania.